Cấu trúc thư mục trong Laravel

Cấu trúc thư mục trong Laravel

Ở bài viết trước các bạn đã biết được cách start một project Laravel còn ở bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc thư mục của nó nhé.
Chi tiết …