Tại sao Laravel là PHP Framework tốt nhất?

Tại sao Laravel là PHP Framework tốt nhất?
PHP là một trong những ngôn ngữ phát triển web lâu đời nhất và phổ biến nhất. Nó có nhiều loại framework với khả năng kỹ thuật mạnh mẽ như - Laravel, Symfony, CodeIgniter, Yii 2, Phalcon, CakePHP, Zend, Slim, v.v. trong số đó, Laravel là framework phổ biến nhất của nó.

Biểu đồ sau đây cho thấy xu hướng lựa chọn PHP Framework trên Google Trends trong năm ngoái.

Biểu đồ trên cho thấy rõ ràng Laravel đã ngày càng trở nên phổ biến như thế nào so với các framework web PHP khác trong những năm qua. Cũng như Laravel cũng là một trong những kho lưu trữ thịnh hành nhất trên GitHub với gần 45000 sao

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao Laravel lại phổ biến trong tất cả các framework và mẫu quản trị Laravel tốt nhất.

 

Laravel là gì?

Laravel là một PHP Framework mã nguồn mở, mạnh mẽ và dễ hiểu. Nó tuân theo một mô hình thiết kế model-view-controller. Laravel sử dụng lại các thành phần hiện có của các khung công tác khác nhau, giúp tạo một ứng dụng web. Do đó, ứng dụng web được thiết kế có cấu trúc và thực dụng hơn.

Ưu điểm của Laravel

Laravel cung cấp cho bạn những lợi thế sau khi bạn thiết kế một ứng dụng web dựa trên nó

  1. Ứng dụng web trở nên có khả năng mở rộng hơn, nhờ vào Laravel framework.
  2. Tiết kiệm thời gian đáng kể trong việc thiết kế ứng dụng web vì Laravel sử dụng lại các thành phần từ các framework khác để phát triển ứng dụng web.
  3. Nó bao gồm namespace và interfaces, do đó giúp tổ chức và quản lý tài nguyên.

Lý do đằng sau sự phổ biến của Laravel

Dưới đây là một số lý do đằng sau sự phổ biến của Laravel:

1. Hỗ trợ MVC và Phương pháp Tiếp cận Hướng Đối tượng

Ưu điểm đầu tiên và tốt nhất của việc sử dụng khung Laravel là nó tuân theo - Mẫu kiến trúc dựa trên Model, View và Controller, và nó có một cú pháp đẹp biểu cảm làm cho nó hướng đối tượng.

2. Xây dựng sẵn Authentication và Authorization

Laravel cung cấp cấu hình cho hệ thống Authentication và Authorization. Có nghĩa là, chỉ trong một vài lệnh thủ công, ứng dụng của bạn sẽ được trang bị Authentication và Authorization an toàn.

3. Packaging System

Hệ thống đóng gói xử lý nhiều phần mềm hoặc thư viện hỗ trợ giúp ứng dụng web tự động hóa quy trình. Laravel sử dụng Composer làm trình quản lý phụ thuộc, quản lý này quản lý tất cả thông tin cần thiết để quản lý các gói.

4. Multiple File System

Laravel có hỗ trợ tích hợp cho các hệ thống lưu trữ đám mây như Amazon S3. Việc chuyển đổi giữa các tùy chọn lưu trữ này đơn giản đến kinh ngạc vì API vẫn giữ nguyên cho mỗi hệ thống. Các hệ thống trong một ứng dụng phục vụ các tệp từ nhiều vị trí giống như trong một môi trường phân tán.

5. Artisan Console

Laravel có giao diện dòng lệnh riêng được gọi là Artisan. Các ứng dụng phổ biến của Artisan bao gồm xuất bản nội dung gói, quản lý di chuyển cơ sở dữ liệu, gieo và tạo mã mẫu cho bộ điều khiển, mô hình và di chuyển mới.

6. Eloquent ORM

ORM Eloquent là triển khai ORM tích hợp của Laravel. Laravel có Trình lập bản đồ quan hệ đối tượng tốt nhất so với các khung công tác khác hiện có. Ánh xạ quan hệ đối tượng này cho phép bạn tương tác với các đối tượng cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ cơ sở dữ liệu của mình bằng cách sử dụng cú pháp biểu đạt.

7. Templating engine

Laravel đi kèm với công cụ mẫu có sẵn được gọi là Blade Template Engine. Nó kết hợp một hoặc nhiều mẫu với một mô hình dữ liệu để tạo ra các chế độ xem kết quả, thực hiện điều đó bằng cách chuyển các mẫu thành mã PHP được lưu trong bộ nhớ cache để cải thiện hiệu suất.

8. Task Scheduling

Scheduler, được giới thiệu trong Laravel 5.0, là một bổ sung cho tiện ích dòng lệnh Artisan cho phép lập lịch trình cho các tác vụ được thực thi định kỳ. Bên trong, scheduler dựa vào daemon cron để chạy một công việc Artisan đơn lẻ, đến lượt nó, thực thi các tác vụ đã định cấu hình.

9. Events and Broadcasting

Laravel có một khái niệm có tên là phát sóng rất hữu ích trong ứng dụng web hiện đại để triển khai dữ liệu thời gian thực, hiển thị nguồn cấp dữ liệu trực tiếp, v.v. Phát sóng cho phép bạn chia sẻ cùng một tên sự kiện giữa phía máy chủ và phía máy khách, vì vậy bạn sẽ có thể để lấy dữ liệu thời gian thực từ ứng dụng.

10. Testing

Theo mặc định, Laravel cung cấp unit test cho ứng dụng, bản thân nó chứa các unit test phát hiện và ngăn chặn sự hồi quy framework. Việc tích hợp các unit PHP chẳng hạn như một khung thử nghiệm là rất dễ dàng trong các ứng dụng Laravel.

Hồ Hữu Hiền

Mình là developer nên đôi khi viết bài không hay lắm mong các bạn thông cảm. Nếu muốn biết thêm thông tin về mình thì vui lòng vào website này để biết. https://huuhienqt.dev/

Bình luận (0)