Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn Laravel

Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn Laravel
Danh sách câu hỏi phỏng vấn Laravel cung cấp một tài liệu hữu ích cho việc chuẩn bị cuộc phỏng vấn, giúp bạn nắm vững kiến thức cần thiết và đạt kết quả tốt

Câu hỏi phỏng vấn cho người mới

 

1, Laravel là gì?

Laravel là một framework PHP mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi. Nền tảng này được thiết kế để phát triển ứng dụng web bằng cách sử dụng mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller). Laravel được phát hành theo giấy phép MIT.

Do đó, mã nguồn của nó được lưu trữ trên GitHub. Đây là một khung PHP đáng tin cậy vì nó tuân theo các quy tắc ngôn ngữ chính xác và biểu cảm.

 

2, Xác định composer

Nó là một trình quản lý gói cấp ứng dụng cho PHP. Nó cung cấp một định dạng chuẩn để quản lý các thư viện và phụ thuộc phần mềm PHP.

 

3, Tên các phương thức của trình tạo truy vấn

 1. max()
 2. min()
 3. sum()
 4. avg()
 5. count()

 

4, Tại sao nên sử dụng tuyến đường?

Tuyến đường (Routing) trong Laravel giúp quản lý URL, xử lý yêu cầu HTTP, xây dựng RESTful APIs, sử dụng middleware, đọc dễ dàng và tự động hóa việc tạo URL.

 

5, Các thư mục quan trọng được sử dụng trong ứng dụng Laravel

 1. App: Chứa mã nguồn của ứng dụng như Controllers, Policies, và Models.

 2. Config: Chứa các tập tin cấu hình của ứng dụng, được điều chỉnh thông qua các biến môi trường trong tệp .env.

 3. Database: Chứa các tệp cơ sở dữ liệu như migrations, seeders, và factories.

 4. Public: Là thư mục có thể truy cập công khai chứa các tài nguyên đã được biên dịch và điểm khởi đầu của ứng dụng, tệp index.php.

 

6, Giải thích định tuyến ngược trong Laravel

Định tuyến ngược trong Laravel là quá trình tạo URL dựa trên tên của tuyến đường thay vì URL cố định. Điều này giúp mã nguồn linh hoạt hơn và dễ bảo trì.

 

7, Giải thích khái niệm hợp đồng trong Laravel.

Chúng là tập hợp các giao diện của khung Laravel. Những hợp đồng này cung cấp các dịch vụ cốt lõi. Các hợp đồng được xác định trong Laravel bao gồm việc triển khai khung tương ứng.

 

8, Phiên bản Laravel mới nhất là gì?

Phiên bản Laravel mới nhất là phiên bản 11, được phát hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2024

 

9, Phần mềm trung gian HTTP là gì?

Phần mềm trung gian HTTP là một kỹ thuật để lọc các yêu cầu HTTP. Laravel bao gồm một phần mềm trung gian để kiểm tra xem người dùng ứng dụng có được xác thực hay không.

 

10, Lộ trình là gì?

Tuyến đường về cơ bản là một điểm cuối được chỉ định bởi URI (Mã định danh tài nguyên đồng nhất). Nó hoạt động như một con trỏ trong ứng dụng Laravel.

Thông thường nhất, một tuyến đường chỉ đơn giản trỏ đến một phương thức trên bộ điều khiển và cũng chỉ ra phương thức HTTP nào có thể truy cập URI đó.

 

11, Giải thích các đặc điểm trong Laravel

Đặc điểm của Laravel là một nhóm hàm mà bạn đưa vào trong một lớp khác. Một đặc điểm giống như một lớp trừu tượng. Bạn không thể khởi tạo trực tiếp, nhưng các phương thức của nó có thể được sử dụng trong lớp concreate.

 

12, Nêu sự khác biệt giữa phương thức GET và POST

 1. Phương thức GET:

  • Đặc điểm chính: Phương thức GET được sử dụng để yêu cầu dữ liệu từ một resource cụ thể.
  • Dữ liệu được gửi qua URL: Dữ liệu gửi đi thông qua phương thức GET được thêm vào URL của request, thường được gọi là query string.
  • Hiển thị dữ liệu: Dữ liệu gửi đi qua phương thức GET thường được hiển thị trực tiếp trong URL, dễ dàng nhìn thấy và chia sẻ.
  • Bảo mật: Dữ liệu gửi đi qua phương thức GET không được mã hóa, vì vậy không nên sử dụng để gửi dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu.
 2. Phương thức POST:

  • Đặc điểm chính: Phương thức POST được sử dụng để gửi dữ liệu từ client đến server để tạo hoặc cập nhật resource.
  • Dữ liệu được gửi qua body của request: Dữ liệu gửi đi thông qua phương thức POST được gửi qua body của request, không hiển thị trong URL.
  • Dữ liệu nhạy cảm: Vì dữ liệu được gửi đi qua phương thức POST không hiển thị trong URL và được mã hóa, nên thường được sử dụng để gửi dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu hoặc thông tin cá nhân.
  • Thích hợp cho việc tạo và cập nhật dữ liệu: Phương thức POST thích hợp khi bạn cần gửi dữ liệu để tạo mới hoặc cập nhật resource trên server.

 

13, Service container trong Laravel là gì?

Service Container trong Laravel là một công cụ quản lý các dependency giữa các class trong ứng dụng, giúp thực hiện Dependency Injection và tối ưu hóa hiệu suất.

 

14, Giải thích khái niệm sự kiện trong Laravel.

Sự kiện là một sự kiện hoặc hành động giúp bạn đăng ký và lắng nghe các sự kiện xảy ra trong ứng dụng Laravel. Một số sự kiện được Laravel tự động kích hoạt khi có bất kỳ hoạt động nào xảy ra.

 

15, Ưu điểm của việc sử dụng Laravel là gì?

 1. Laravel có công cụ tạo mẫu phiến để tạo bố cục động và tăng cường các tác vụ biên dịch.
 2. Tái sử dụng mã mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.
 3. Laravel cung cấp cho bạn khả năng thực thi các ràng buộc giữa nhiều đối tượng DBM bằng cách sử dụng một advanced query builder cơ chế.
 4. Khung này có tính năng tự động tải, do đó bạn không cần thực hiện các đường dẫn đưa vào và bảo trì thủ công
 5. Khung này giúp bạn tạo ra các công cụ mới bằng cách sử dụng bộ chứa LOC.
 6. Laravel cung cấp một hệ thống kiểm soát phiên bản giúp đơn giản hóa việc quản lý di chuyển.

 

16, Giải thích khái niệm xác thực trong Laravel.

Xác thực là một khái niệm quan trọng khi thiết kế bất kỳ ứng dụng Laravel nào. Nó đảm bảo rằng dữ liệu luôn ở định dạng mong đợi trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Laravel cung cấp nhiều cách để xác thực dữ liệu của bạn.

Đặc điểm của bộ điều khiển cơ sở sử dụng lớp ValidatesRequests cung cấp một phương thức hữu ích để xác thực các yêu cầu đến từ máy khách.

 

17, ORM có nghĩa là gì?

ORM là viết tắt của Ánh xạ quan hệ đối tượng

 

 18, Làm cách nào để giảm mức sử dụng bộ nhớ trong Laravel?

Trong khi xử lý một lượng lớn dữ liệu, bạn có thể sử dụng phương pháp con trỏ để giảm mức sử dụng bộ nhớ.

 

Câu hỏi phỏng vấn cho người có 2 - 3 năm kinh nghiệm

 

1, Cơ sở dữ liệu tên được hỗ trợ bởi Laravel.

 1. PostgreSQL
 2. SQL server
 3. SQLite
 4. MySQL

 

2, Liệt kê các loại mối quan hệ có sẵn trong Laravel Eloquent.

 1. Một đối một
 2. Một đối nhiều
 3. Nhiều đối nhiều
 4. Có nhiều mối quan hệ
 5. Quan hệ đa hình

3, Công cụ tạo mẫu được Laravel sử dụng.

Blade là một công cụ tạo mẫu mạnh mẽ được Laravel sử dụng.

 

4, Tại sao việc di cư lại quan trọng?

Việc di chuyển rất quan trọng vì nó cho phép bạn chia sẻ ứng dụng bằng cách duy trì tính nhất quán của cơ sở dữ liệu. Nếu không di chuyển, rất khó để chia sẻ bất kỳ ứng dụng Laravel nào. Nó cũng cho phép bạn sync cơ sở dữ liệu.

 

5, Xác định Lumen

Lumen là một khung vi mô. Đây là phiên bản nhỏ hơn và nhanh hơn của dịch vụ xây dựng dựa trên Laravel và API REST.

 

6, Bạn có thể tạo URL bằng cách nào?

Laravel có người trợ giúp để tạo URL. Điều này hữu ích khi bạn xây dựng liên kết trong mẫu và phản hồi API của mình.

 

7, Lớp nào được sử dụng để xử lý các trường hợp ngoại lệ?

Các ngoại lệ của Laravel được xử lý bởi lớp App\Exceptions\Handler.

 

8, Mã lỗi HTTP phổ biến là gì?

 1. Lỗi 404 – Hiển thị khi không tìm thấy Trang.
 2. Lỗi 401 – Hiển thị khi có lỗi không được phép

 

9, Công dụng của hàm dd() là gì?

Hàm này được sử dụng để kết xuất nội dung của một biến vào trình duyệt. Dạng đầy đủ của dd là Dump and Die.

 

10, Phân biệt delete() và softDeletes().

 1. delete(): xóa tất cả bản ghi khỏi bảng cơ sở dữ liệu.
 2. softDeletes(): Nó không xóa dữ liệu khỏi bảng. Nó được sử dụng để gắn cờ bất kỳ bản ghi nào đã bị xóa.

 

11, Làm cách nào bạn có thể tạo tệp sitemap.xml thời gian thực trong Laravel?

Bạn có thể tạo tất cả các trang của một trang web để cho công cụ tìm kiếm biết về nội dung sắp xếp của trang web. Trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm đọc tệp này một cách thông minh để thu thập thông tin trang web.

 

12, Bạn sẽ kiểm tra bảng tồn tại hay trong cơ sở dữ liệu bằng cách nào?

Sử dụng hàm hasTable() Laravel để kiểm tra xem bảng mong muốn có tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay không.

 

13, Sự khác biệt đáng kể giữa hàm Insert() và InsertGetId() trong Laravel là gì?

 1. Insert(): Hàm này được sử dụng đơn giản để chèn một bản ghi vào cơ sở dữ liệu. Không nhất thiết ID phải được tự động tăng.
 2. InsertGetId(): Hàm này cũng chèn một bản ghi vào bảng, nhưng nó được sử dụng khi trường ID tự động tăng.

 

14, Khung MVC là gì?

Đó là Model, View và Controller:

 1. Model: Model định nghĩa logic để viết ứng dụng Laravel.
 2. Lượt xem: Nó bao gồm logic giao diện người dùng của ứng dụng Laravel.
 3. Bộ điều khiển: Nó hoạt động như một giao diện giữa Model và View. Đó là cách người dùng tương tác với một ứng dụng.

 

15, Xác định @include.

@include được sử dụng để tải nhiều hơn một tệp xem mẫu. Nó giúp bạn bao gồm chế độ xem trong chế độ xem khác. Người dùng cũng có thể tải nhiều tập tin trong một chế độ xem.

 

 

Câu hỏi phỏng vấn cho người có 5 năm kinh nghiệm

 

1, Giải thích khái niệm cookie.

Cookie là các tệp nhỏ được gửi từ một trang web cụ thể và được trình duyệt của người dùng lưu trữ trên PC trong khi người dùng đang duyệt.

 

2, Eloquent là gì?

Eloquent là một ORM được sử dụng trong Laravel. Nó cung cấp cách triển khai bản ghi hoạt động đơn giản làm việc với cơ sở dữ liệu. Mỗi bảng cơ sở dữ liệu có Model riêng, dùng để tương tác với bảng.

 

3, Tệp nào được sử dụng để tạo kết nối với cơ sở dữ liệu?

Để tạo kết nối với cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng tệp .env

 

4, Giới hạn tốc độ API của Laravel là gì?

Đó là một tính năng của Laravel. Nó cung cấp khả năng điều chỉnh tay cầm. Giới hạn tỷ lệ giúp các nhà phát triển Laravel phát triển một ứng dụng an toàn và ngăn chặn các cuộc tấn công DOS.

 

5, Giải thích các bộ sưu tập trong Laravel.

Bộ sưu tập là một lớp bao bọc để làm việc với mảng. Các truy vấn Eloquent của Laravel sử dụng một tập hợp các hàm phổ biến nhất để trả về kết quả cơ sở dữ liệu.

 

 6, Việc sử dụng Ánh xạ quan hệ đối tượng là gì?

Ánh xạ quan hệ đối tượng là một kỹ thuật giúp các nhà phát triển xử lý, truy cập và thao tác đối tượng mà không xem xét mối quan hệ giữa đối tượng và nguồn dữ liệu của họ.

 

7, Ajax trong Laravel là gì?

Ajax là viết tắt của Asynchronous JavaScript và XML là một kỹ thuật phát triển web được sử dụng để tạo ra mộtsynccác ứng dụng Web hronous. Trong Laravel, các hàm reply() và json() được sử dụng để tạo một sync các ứng dụng web.

 

8, Session trong Laravel là gì?

Phiên được sử dụng để truyền thông tin người dùng từ trang web này sang trang web khác. Laravel cung cấp nhiều trình điều khiển khác nhau như cookie, mảng, tệp, Memcached và Redis để xử lý dữ liệu phiên.

 

9, Làm thế nào để truy cập dữ liệu phiên?

Dữ liệu phiên có thể được truy cập bằng cách tạo một phiên bản của phiên trong yêu cầu HTTP. Sau khi bạn lấy được phiên bản, hãy sử dụng phương thức get() với tham số “Key” để lấy phiên làm việc.

 

10, Nêu sự khác biệt giữa xác thực và ủy quyền.

Xác thực có nghĩa là xác nhận danh tính người dùng thông qua thông tin xác thực, trong khi ủy quyền đề cập đến việc thu thập quyền truy cập vào hệ thống.

 

11, Laravel Dusk nghĩa là gì?

Laravel Dusk là một công cụ được sử dụng để thử nghiệm các ứng dụng hỗ trợ JavaScript. Nó cung cấp API thử nghiệm, tự động hóa trình duyệt và mạnh mẽ.

 

12, Phương thức make là gì?

Các nhà phát triển Laravel có thể sử dụng phương thức make để liên kết một giao diện với lớp tạo. Phương thức này trả về một thể hiện của lớp hoặc giao diện. Laravel tự động thêm các phần phụ thuộc được xác định trong hàm tạo của lớp.

 

13, Phạm vi truy vấn là gì?

Đó là một tính năng của Laravel nơi chúng ta có thể sử dụng lại các truy vấn tương tự. Chúng tôi không yêu cầu phải viết lại các loại truy vấn giống nhau trong dự án Laravel. Khi phạm vi được xác định, chỉ cần gọi phương thức phạm vi khi truy vấn mô hình.

 

14, Laravel Forge là gì?

Laravel Forge giúp tổ chức và thiết kế một ứng dụng web. Mặc dù các nhà sản xuất framework Laravelk developSau khoản phí này, nó có thể tự động hóa việc triển khai mọi ứng dụng web hoạt động trên máy chủ PHP.

 

Câu hỏi phỏng vấn cho người có hơn 10 năm kinh nghiệm

 

1, Giải thích lộ trình web.php

Web.php là tuyến dựa trên “trình duyệt” công khai. Tuyến đường này là phổ biến nhất và là nơi bị trình duyệt web tấn công. Chúng chạy qua nhóm phần mềm trung gian trên web và cũng chứa các phương tiện bảo vệ CSRF (giúp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công và hack độc hại dựa trên biểu mẫu) và thường chứa một mức độ “trạng thái”

 

2, Nêu sự khác biệt giữa CodeIgniter và Laravel.

Tham số CodeIgniter Laravel
Hỗ trợ ORM CodeIgniter không hỗ trợ ánh xạ quan hệ đối tượng. Laravel hỗ trợ ORM.
Cung cấp xác thực Nó cung cấp xác thực người dùng. Nó có sẵn xác thực người dùng.
Mô hình lập trình Nó hướng tới thành phần. Nó là hướng đối tượng.
Hỗ trợ hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khác Nó hỗ trợ Microsoft SQL Server, ORACLE, MYSQL, IBM DB2, PostgreSQL, JDBC, và orientDB tương thích. Nó hỗ trợ PostgreSQL, MySQL, MongoDBvà Microsoft BI, nhưng CodeIgniter còn hỗ trợ thêm các cơ sở dữ liệu khác như Microsoft SQL Server, DB2, Oracle, Vv
Hỗ trợ HTTPS CodeIgniter hỗ trợ một phần HTTPS. Vì vậy, lập trình viên có thể sử dụng URL để bảo mật dữ liệu transmission quá trình bằng cách tạo PATS. Laravel hỗ trợ các tuyến HTTPS tùy chỉnh. Các lập trình viên có thể tạo một URL cụ thể cho tuyến HTTPS mà họ đã xác định.

 

3, Thư mục bootstrap có tác dụng gì?

Nó được sử dụng để khởi tạo một dự án Laravel. Thư mục bootstrap này chứa tệp app.php chịu trách nhiệm khởi động khung.

 

4, Thời lượng hết thời gian mặc định của phiên là bao nhiêu?

Thời lượng hết thời gian chờ của phiên Laravel mặc định là 2 hours.

 

5, Robot.txt được đặt trong thư mục nào?

Tệp Robot.txt được đặt trong thư mục Public.

 

6, Giải thích lộ trình API.PHP

Các tuyến đường của nó tương ứng với một API cluster. Nó có phần mềm trung gian API được bật theo mặc định trong Laravel. Các tuyến này không có bất kỳ trạng thái và bộ nhớ yêu cầu chéo nào hoặc không có phiên.

 

7, Phần mềm nguồn mở là gì?

Phần mềm nguồn mở là phần mềm có mã nguồn được cung cấp miễn phí. Mã nguồn có thể được chia sẻ và sửa đổi theo yêu cầu của người dùng.

 

8, Bản địa hóa là gì?

Đây là một tính năng của Laravel hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau được sử dụng trong ứng dụng. Nhà phát triển có thể lưu trữ các chuỗi ngôn ngữ khác nhau trong một tệp và các tệp này được lưu trữ tại thư mục tài nguyên/lượt xem. Nhà phát triển nên tạo một thư mục riêng cho từng ngôn ngữ được hỗ trợ.

 

9, Xác định hàm băm trong Laravel.

Đó là phương pháp chuyển văn bản thành key hiển thị văn bản gốc. Laravel sử dụng mặt tiền Hash để lưu trữ mật khẩu một cách an toàn theo cách băm.

 

10, Giải thích khái niệm mã hóa và giải mã trong Laravel.

Đó là một quá trình chuyển đổi bất kỳ thông điệp nào bằng cách sử dụng một số algorithms theo cách mà người dùng thứ ba không thể đọc được thông tin. Mã hóa khá hữu ích để bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn khỏi một intruder.

Mã hóa được thực hiện bằng quy trình Mật mã. Tin nhắn được mã hóa được gọi là tin nhắn đơn giản. Tin nhắn thu được sau khi mã hóa được gọi là tin nhắn mật mã. Khi bạn chuyển đổi văn bản mật mã thành văn bản hoặc tin nhắn thuần túy, quá trình này được gọi là giải mã.

 

11, Làm cách nào để chia sẻ dữ liệu với lượt xem?

Để truyền dữ liệu tới tất cả các view trong Laravel, hãy sử dụng phương thức có tên share(). Phương thức này có hai đối số, khóa và giá trị.

Nói chung, phương thức share() được gọi từ phương thức khởi động của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng Laravel. Nhà phát triển có thể sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào, AppServiceProvider hoặc nhà cung cấp dịch vụ của riêng chúng tôi.

Hồ Hữu Hiền

Mình là developer nên đôi khi viết bài không hay lắm mong các bạn thông cảm. Nếu muốn biết thêm thông tin về mình thì vui lòng vào website này để biết. https://huuhienqt.dev/

Bình luận (0)