Thẻ

series

Mail Trong Laravel Là Gì?

Mail Trong Laravel Là Gì?

Các bạn có biết Laravel có tính năng cho phép chúng ta tạo các email và gửi nó đi? Nếu chưa, thì hãy đọc bài chia sẻ dưới đây. Sau đó thì các bạn thực hành thử.
Chi tiết …
Laravel Artisan Là Gì?

Laravel Artisan Là Gì?

Laravel Artisan là giao diện command-line. Nó chính là một công cụ được thêm vào Laravel để hỗ trợ các bạn xây dựng các ứng dụng.
Chi tiết …
Laravel Valet Là Gì?

Laravel Valet Là Gì?

Valet trong Laravel là môi trường giả lập để các bạn có thể cài đặt và sử dụng dễ dàng trên máy tính, đặc biệt là máy thuộc macOS.
Chi tiết …
Xử Lý Errors Và Logging Trong Laravel

Xử Lý Errors Và Logging Trong Laravel

Sử dụng log file hữu ích khi xem nguồn dữ liệu hoạt động như thế nào và các bạn cũng dễ dàng debug hơn.
Chi tiết …
API Authentication Trong Laravel Là Gì?

API Authentication Trong Laravel Là Gì?

Việc xác thực thường khiến các anh em hơi ngán khi phải thực hiện. Tuy nhiên, hệ thống Laravel có API Authentication sẽ hỗ trợ mọi người vượt đèo dễ dàng hơn.
Chi tiết …
Scout Trong Laravel Là Gì?

Scout Trong Laravel Là Gì?

Scout trong Laravel thường cung cấp giải pháp đơn giản vì dựa vào trình điều khiển và tìm thêm full text vào trong các mô hình eloquent.
Chi tiết …
Redis Trong Laravel Là Gì?

Redis Trong Laravel Là Gì?

Redis (viết tắt của chữ Remote Dictionary Server) là kho dữ liệu key-value. Nó được lưu trong kho bộ nhớ và mã nguồn mở. Có tốc độ truy cập thần tốc.
Chi tiết …
Quản Lý Bảng Bằng Migrations

Quản Lý Bảng Bằng Migrations

Migration là công cụ hữu ích của Laravel vì nó cho phép ta tạo các bảng và các cột cơ sở dữ liệu bằng dòng lệnh PHP. Các bạn có thể truy cập và cập nhật dễ dàng.
Chi tiết …