Thẻ

tutorial

Laravel Artisan Là Gì?

Laravel Artisan Là Gì?

Laravel Artisan là giao diện command-line. Nó chính là một công cụ được thêm vào Laravel để hỗ trợ các bạn xây dựng các ứng dụng.
Chi tiết …
Console Command Trong Laravel Là Gì?

Console Command Trong Laravel Là Gì?

Đối với các bạn học hoặc làm dự án về Laravel, Console Command không có gì xa lạ. Vì Laravel có nhiều tính năng như lệnh Command để chúng ta thao dễ dàng và nhanh chóng.
Chi tiết …
Cách Để Chạy Raw Queries Trong Laravel

Cách Để Chạy Raw Queries Trong Laravel

Chạy raw queries có khó không? Thực ra quá trình này không khó khi bạn thường xuyên thực hiện nó trong các ứng dụng hoặc các dự án.
Chi tiết …
Mutator Trong Eloquent

Mutator Trong Eloquent

Mutator trong Eloquent rất phổ biến để thực hiện các dự án, đặc biệt là khi bạn cần convert 1 attribute từ trong model hoặc tạo giá trị cho attribute trước khi lưu vào database.
Chi tiết …
Laravel Valet Là Gì?

Laravel Valet Là Gì?

Valet trong Laravel là môi trường giả lập để các bạn có thể cài đặt và sử dụng dễ dàng trên máy tính, đặc biệt là máy thuộc macOS.
Chi tiết …
Laravel Cũng Có Notifications?

Laravel Cũng Có Notifications?

Từ Laravel 5.3, các bạn đã có thể sử dụng tính năng notification. Nó cho phép chúng ta gửi notification qua một số kênh phân phối như email, Slack và SMS.
Chi tiết …
Xử Lý Errors Và Logging Trong Laravel

Xử Lý Errors Và Logging Trong Laravel

Sử dụng log file hữu ích khi xem nguồn dữ liệu hoạt động như thế nào và các bạn cũng dễ dàng debug hơn.
Chi tiết …
API Authentication Trong Laravel Là Gì?

API Authentication Trong Laravel Là Gì?

Việc xác thực thường khiến các anh em hơi ngán khi phải thực hiện. Tuy nhiên, hệ thống Laravel có API Authentication sẽ hỗ trợ mọi người vượt đèo dễ dàng hơn.
Chi tiết …