Cung cấp dữ liệu quốc gia và ngôn ngữ khác trong Laravel

Cung cấp dữ liệu quốc gia và ngôn ngữ khác trong Laravel
Laravel World là một gói cung cấp danh sách các quốc gia, tiểu bang, thành phố, tiền tệ và múi giờ. World tích hợp dữ liệu với các mô hình Eloquent thông qua cơ sở dữ liệu và cung cấp các facades, helpers và API routes

Laravel World là một gói cung cấp danh sách các quốc gia, tiểu bang, thành phố, tiền tệ và múi giờ. World tích hợp dữ liệu với các mô hình Eloquent thông qua cơ sở dữ liệu và cung cấp các facades, helpers và API routes:

use Nnjeim\World\World;
 
$action = World::countries();
/*
{
	"success": true,
	"message": "countries",
	"data": [
		{
			"id": 1,
			"name": "Afghanistan"
		},
		{
			"id": 2,
			"name": "Åland Islands"
		},
   ...
	],
}
*/

Dưới đây là một ví dụ khác từ readme sử dụng bộ lọc để tìm nạp một quốc gia và các thành phố trong quốc gia:

// Fetch a country and cities
$action = World::countries([
  'fields' => 'states,cities',
  'filters' => [
    'iso2' => 'FR',
  ]
]);
/*
{
  "success": true,
  "message": "countries",
  "data": [
    "id": 77,
    "name": "France",
    "states": [
       {
        "id": 1271,
        "name": "Alo"
      },
      {
        "id": 1272,
        "name": "Alsace"
      },
    ],
    "cities": [
      {
        "id": 25148,
        "name": "Abondance"
      },
      {
        "id": 25149,
        "name": "Abrest"
      },
      ...
    ]
  ],
}
*/

Gói này cũng hỗ trợ bản địa hóa (xem readme để biết các ngôn ngữ được hỗ trợ), cung cấp điểm cuối API cho tất cả dữ liệu và có trình trợ giúp để định dạng số điện thoại, v.v.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về gói này, nhận hướng dẫn cài đặt đầy đủ và xem mã nguồn trên GitHub.

Hồ Hữu Hiền

Mình là developer nên đôi khi viết bài không hay lắm mong các bạn thông cảm. Nếu muốn biết thêm thông tin về mình thì vui lòng vào website này để biết. https://huuhienqt.dev/

Để lại bình luận